Open Overheid

Gepubliceerd op 24 september 2007.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft vorige week het actieplan “Nederland Open In Verbinding” gepresenteerd. In het onder leiding van staatssecretaris Frank Heemskerk opgestelde plan wordt stevig ingezet op open standaarden en open source software. Deze liet op het algemeen overleg van 21 maart j.l. al weten dat hij voor dit onderwerp een “tandje meer” ging bijzetten. Open Office is, als een van de meedenkers aan dit plan, aangenaam verrast over de inhoud.

De voorstellen van EZ beslaan drie fronten:
1. vergroten van de interoperabiliteit tussen en met de verschillende ICT-systemen en vormen van dienstverlening van de elektronische overheid door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden;
2. Verminderen van de afhankelijkheid van specifieke leveranciers bij het gebruik van ICT door versnelde inzet van open standaarden en open source software;
3.Bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremarkt en voorts bevorderen van de innovatie en de economie door het gebruik van open source software krachtig te stimuleren en bij opdrachten de voorkeur te geven aan open source software bij gelijke geschiktheid.

Open Office is blij met dit plan. Het is goed om te zien dat het belang van fabrikant-onafhankelijke automatisering door het Rijk serieus genomen wordt.

Op woensdag 26 september presenteren OSOSS, het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Amsterdam, onder voorzitterschap van Valentijn Sessink van Open Office, hun plannen voor de komende periode op een bijeenkomst in Mediaplaza (gehuisvest in het gebouw van de Jaarbeurs) in Utrecht.