Klaar voor IPv6

Gepubliceerd op 26 januari 2011.

Zoals voor velen inmiddels bekend, raken de IP-adressen in een hoog tempo op. De centrale authoriteit, IANA, deelt waarschijnlijk deze week nog de laatste IP-reeksen uit. Daarna kunnen de “Regional Internet Registries” (RIRs) nog enige tijd IP-adressen uitdelen, maar het eind is in zicht.

De huidige IP-adressen, die officieel “versie 4” zijn, hebben een opvolger: “IPv6”. Al enige tijd is Open Office haar netwerk aan het voorzien van IPv6-adressen. Dat doen we op verschillende manieren. Afhankelijk van de netwerkpartij kiezen we voor native IPv6 of voor een vorm van tunnelling.

Groot voordeel van IPv6 boven IPv4 is, dat het aantal IPv6-adressen schier oneindig is: zonder moeite krijg je een quadriljoen (dat is een miljoen miljard miljard) IP-adressen toebedeeld. Voor onze klanten betekent dat, dat services mobieler worden. Het wordt gemakkelijker om lokale services te ontsluiten voor thuis- en netwerkers; in sommige gevallen wordt ook de support op afstand eenvoudiger.

In de praktijk kunnen beide protocollen naast elkaar functioneren. Zo is deze website beschikbaar in IPv4, maar ook in IPv6.

Voor meer informatie over de migratie naar IPv6: neem contact met ons op.


Valse e-mail / scam e-mail

Gepubliceerd op 15 januari 2009.

(Nederlandse tekst hieronder)

It has come to our attention that a bulk mail has been sent with our address information in it, regarding a company called “Linux Corporations”. This e-mail is fake. We did not send it, nor do we have anything to do with it.

Naar ons bekend is geworden, is er een e-mail rondgestuurd waarin ons bezoekadres vermeld staat, met als afzender een bedrijf genaamd “Linux Corportations”. Deze e-mail is vals. De mail is niet door (of voor) ons verzonden.


Mediaplaza Workshop: 'Open Source in het onderwijs - Linux in de leeromgeving'

Gepubliceerd op 5 oktober 2007 in Open Source.

Media Plaza organiseert op maandag 29 oktober 2007 van 13.00 tot en met 17.00 uur de workshop ‘Open Source in het onderwijs; Linux in de leeromgeving’. De workshop gaat in op de actuele ontwikkelingen van Open Source in het onderwijs en het belang om Open Source in uw curriculum op te nemen.

Meer informatie vindt u via de website van Mediaplaza.


Open Overheid

Gepubliceerd op 24 september 2007.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft vorige week het actieplan “Nederland Open In Verbinding” gepresenteerd. In het onder leiding van staatssecretaris Frank Heemskerk opgestelde plan wordt stevig ingezet op open standaarden en open source software. Deze liet op het algemeen overleg van 21 maart j.l. al weten dat hij voor dit onderwerp een “tandje meer” ging bijzetten. Open Office is, als een van de meedenkers aan dit plan, aangenaam verrast over de inhoud.

De voorstellen van EZ beslaan drie fronten:
1. vergroten van de interoperabiliteit tussen en met de verschillende ICT-systemen en vormen van dienstverlening van de elektronische overheid door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden;
2. Verminderen van de afhankelijkheid van specifieke leveranciers bij het gebruik van ICT door versnelde inzet van open standaarden en open source software;
3.Bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremarkt en voorts bevorderen van de innovatie en de economie door het gebruik van open source software krachtig te stimuleren en bij opdrachten de voorkeur te geven aan open source software bij gelijke geschiktheid.

Open Office is blij met dit plan. Het is goed om te zien dat het belang van fabrikant-onafhankelijke automatisering door het Rijk serieus genomen wordt.

Op woensdag 26 september presenteren OSOSS, het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Amsterdam, onder voorzitterschap van Valentijn Sessink van Open Office, hun plannen voor de komende periode op een bijeenkomst in Mediaplaza (gehuisvest in het gebouw van de Jaarbeurs) in Utrecht.


NLUUG promoot kopiëren van software

Gepubliceerd op 24 november 2006.

De brochure die Open Office in samenwerking met de Nederlandse Unix User Group (NLUUG), de stichting Holland Open en Creative Commons Nederland maakte, met de titel “het gemak van de kopie”, is in druk verschenen. De folder wordt gedrukt en verspreid in opdracht van de NLUUG, een vereniging van professionele computergebruikers, die zich al bijna 25 jaar inzet voor Open Source, Open Standaarden, Linux en internet.

De brochure komt als reactie op een brochure die Stichting BREIN eerder dit jaar verspreidde (“Piraterij op de werkplek”), waarin bedrijven wordt opgeroepen geen software te kopiëren omdat dit een misdrijf zou zijn. Voorzitter Walter Belgers van NLUUG: “Deze stelling is onwaar, ze gaat geheel voorbij aan de steeds groter wordende collectie professionele vrije software die, ook bij bedrijven en overheden, tot volle tevredenheid wordt gebruikt. De afgelopen twaalf maanden is maar liefst ruim 550.000 Gigabyte aan dit soort vrije software van onze server gedownload”.

In het persbericht van de NLUUG is ook de achtergrondinformatie over deze folder te lezen


Hoe de minister van EZ de marktwerking verzwakt

Gepubliceerd op 27 oktober 2006.

Onderstaand artikel verscheen op 27 oktober 2006 in Automatiseringgids (week 43).

Medio augustus van dit jaar schreef ik het opiniestuk voor Automatiseringgids, “Een software-monopolie bij de overheid stopt niet vanzelf” (18 augustus 2006, AG week 33). Daarin betoogde ik ondermeer dat de grootse plannen rond open source en open standaarden van de rijksoverheid de afgelopen jaren vrijwel uitsluitend geleid hebben tot wijzigingen aan de server-kant. Ik schreef toen: “Aan de desktop-kant gebeurt vooralsnog nauwelijks iets.”

Het is altijd aardig om in het gelijk bevestigd te worden, maar ik had nog niet eerder de eer om die bevestiging te lezen in een brief van de minister van Economische Zaken.

De minister schreef afgelopen dinsdag (17 oktober) een een brief aan de Tweede Kamer, met als titel: “Microsoft Word - 6083819.doc”, waarin hij een overzicht geeft “van de uitvoering van de motie-Vendrik van 20 november 2002 over het gebruik van open source software en open standaarden door de publieke sector” (kenmerk ET/IT / 6083819).

Wie de brief goed leest, ziet dat de minister eigenlijk zegt dat hij de motie Vendrik niet gaat uitvoeren: “Door tal van juridische verplichtingen en bestaande contracten is het echter niet realistisch gebleken om alle software in de publieke sector daaraan [aan open standaarden, VS] te laten voldoen. Met name veel voor de desktop gebruikte software voldoet daar niet aan. De contracten met leveranciers en mogelijk aanzienlijke migratiekosten maken een overstap moeilijk.”

Vergelijk dat met de motie: “constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; […] verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen;” (KST64791, 20 november 2002)

In Jip-en-Janneke-taal staat er:
  • in 2002 verzoekt de Tweede Kamer de regering om iets te doen aan de marktconcentratie en het feit dat de overstapkosten in de softwaremarkt zo hoog zijn
  • de minister denkt vier jaar diep na en zegt dan: dat kan niet, want de overstapkosten zijn te hoog.

Gelukkig begint de minister zijn brief met “Er zijn het afgelopen jaar goede vorderingen gemaakt op het vlak van open standaarden en open source software bij de overheid”. Men kan eenvoudig afleiden, dat deze vorderingen derhalve plaatsvonden op gebieden, waar de overstapkosten lager zijn en/of waar geen contractuele belemmeringen bestaan. We concluderen: op markten waar geen hoge overstapkosten zijn, maakte de minister de concurrentie nog groter dan ‘ie al was. Raad eens wiens marktaandeel zo in relatieve zin versterkt wordt?

(Niet die van de minister, in elk geval).


Een software-monopolie bij de overheid stopt niet vanzelf

Gepubliceerd op 18 augustus 2006 in Open Source en Open Standaarden.

Onderstaand artikel verscheen op 18 augustus 2006 in Automatiseringgids (week 33).

In AG van 11 augustus meldt u op de voorpagina dat een kwart van de Nederlandse gemeenten volgend jaar een overstap op OpenOffice.org ‘overweegt’. Dit bericht is verontrustend, en wel om de volgende reden.

In 2002 werd de “motie Vendrik” in de Tweede Kamer aangenomen, die de regering opdroeg om ervoor te zorgen dat in 2006 “alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet” en bovendien de “verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode […] te stimuleren”. Een en ander omdat “software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving”, terwijl de markt sterk gemonopoliseerd is.

Uit het bericht, dat komend jaar een kwart tot een derde van de gemeenten een overstap naar OpenOffice.org ‘overweegt’, kan men met evenveel stelligheid concluderen, dat tweederde tot driekwart van de gemeenten volgend jaar helemaal geen gebruik gaat maken van open standaarden voor de kantoorsoftware, maar, belangrijker, ook niet eens een overstap overweegt.

Met andere woorden: tweederde van de gemeenten voelt er weinig voor om kantoorsoftware netjes aan te besteden; tweederde van de gemeenten heeft geen boodschap aan open standaarden; tweederde van de gemeenten zal het een zorg zijn dat ze “de mededinging beperkt” [motie Vendrik] en heeft, in het algemeen, geen boodschap aan de “cruciale rol” van software in de kennissamenleving.

Dat is niet helemaal verbazingwekkend. De grootse plannen rond open source en open standaarden van de rijksoverheid hebben de afgelopen jaren vrijwel uitsluitend geleid tot wijzigingen aan de server-kant. Ik begrijp wel waarom: het is voor de eindgebruiker onzichtbaar (dus gemakkelijk in te voeren) en bovendien pijnloos: aan de server-kant bestaat geen marktaandeel van meer dan negentig procent van éen leverancier en er bestaan dus vrijwel altijd voorbeelden hoe het anders kan.

Aan de desktop-kant gebeurt vooralsnog nauwelijks iets(*). Hoe dat komt, is eenvoudig. Het programma OSOSS van de overheid geeft informatie over open source en het stimuleert open standaarden – en doet dat overigens voortvarend. Helaas werd een oude wetmatigheid over het hoofd gezien, die zegt dat attitude-verandering uitsluitend leidt tot een gedragsverandering, wanneer er een keuze-moment is.

En wat kiezen we, wanneer alle systeembeheerders, ambtenaren, schoolverlaters, kamerleden, ministers, scholieren en docenten (zie onderzoek) van achter hun gemonopoliseerde werkplek de wereld bekijken? Niet voor niets werd de overstap van de gemeente Groningen op het nippertje gered(**) door een groep bezorgde burgers, inplaats van door – bijvoorbeeld – een effectief fiscaal stimuleringsprogramma, een subsidie vanuit het Rijk of een centrale toezichthouder ICT-strategie.

Het huidige informatie-monopolie laat zich niet afbreken met halve maatregelen. Toen KPN Telecom een 100% marktaandeel op de telecom-markt had, kwam de OPTA. De marktwerking voor radio en televisie wordt bewaakt door het Commissariaat voor de Media. Het huidige monopolie op de ICT-markt vraagt om directe, expliciete, heldere sturing met als doelstelling gezonde marktverhoudingen, waar we een gezonde prijs voor gezonde software betalen.

De correcte versie van het nieuwsbericht in AG zou daarna moeten luiden: “100% van de gemeenten overweegt OpenOffice.org” (waarna we heel tevreden kunnen zijn als dertig procent de overstap daadwerkelijk maakt). Pas als dat het geval is, begrijpt de overheid het belang van ICT in de kennissamenleving, het belang van strategische inzet daarvan en het belang van vrije keuze.

(*) Is er bijvoorbeeld al een ministerie dat Firefox gebruikt om het web te bekijken?
(**) Het was bijna “toch maar weer Microsoft in Groningen”, AG week 25.

Valentijn Sessink


Ubuntu Linux bij Mediaplaza

Gepubliceerd op 18 juli 2006.

In het kader van de Open Source Summer Camps leverde Open Office de Linux-installatie voor het auditorium van Mediaplaza in Utrecht. In deze zaal (met een capaciteit van 200 personen) vinden de komende dagen de centrale sessies plaats. publiek in het auditorium

De Linux-installatie werd via het netwerk gedaan. Op deze manier is het niet nodig om CD’s of andere media te gebruiken voor de installatie, de computer haalt zelf de meest recente software op.


Het Gemak van de Kopie

Gepubliceerd op 7 juni 2006 in Open Source en Open Standaarden.

De door Open Office in samenwerking met Holland Open en Creative Commons Nederland gemaakte folder Het Gemak van de Kopie is de afgelopen weken zo’n 60.000 keer gedownload. In de folder staan de voordelen van het kopiëren van software en muziek uitgelegd. Ook beschrijft de folder hoe aanpassen, wijzigen en verspreiden van software of muziek, films en beelden kan bijdragen aan een gezonde kenniseconomie. Daarnaast worden de voordelen van free/open source software, open standaarden en open content naar voren gebracht.

Wij hopen met het uitbrengen van deze folder het zwart-wit denken over kopiëren, aanpassen en/of verspreiden van software of muziek, films en beelden tegen te gaan en een genuanceerdere discussie te krijgen rondom het downloaden en verspreiden van auteursrechtelijk materiaal.


OpenDocument bestandsformaat geaccepteerd als ISO standaard

Gepubliceerd op 9 mei 2006 in Open Standaarden.

Met unanieme stemmen is op 1 mei 2006 het OASIS OpenDocument Format (ODF) goedgekeurd door leden van het ISO/IEC. het OpenDocument formaat is nu ISO/IEC 26300.

Zie ook het bericht op het ConsortiumInfo.org Standards Blog.