Het echte werk

Wanneer in het voortraject de informatiebehoefte van uw organisatie inzichtelijk gemaakt is, begint voor de gebruikers van het systeem pas het echte werk.

Samen verder

Daarom staat voor ons de gebruiker centraal in de implementatiefase van nieuwe ICT-systemen. We bepalen samen met de gebruiker de optimale aanpak. Open Office kan deeloplossingen leveren in samenwerking met uw afdeling systeembeheer, maar kan u ook de hele zorg voor realisatie van software-projecten uit handen nemen.

Zorg voor later

En wanneer een nieuw informatiesysteem succesvol in gebruik is genomen en ge-evalueerd, zorgen wij ook dat het beheer in goede handen is. Pas dan is er sprake van een geslaagde implementatie, waarmee uw organisatie strategisch voordeel kan behalen.